Daerden denkt mee

Daerden levert meer dan producten. Wij leveren oplossingen die bouwers in staat stellen kostenefficiënt te werken. Daerden heeft de mensen in huis om met de architect en aannemer mee te denken in functie van de praktische plaatsing en uitvoering van de werken.

Onze expertise en veelzijdigheid kun je als bouwer ook al vroeg inschakelen, namelijk in de ontwerpfase. In het bijzonder voor grotere werven, zoals appartementsbouw of infrastructuurwerken, kan het je tijd en problemen besparen door ons tijdig in het proces te consulteren. Specifieke bouwvraagstukken worden bij voorkeur voorgelegd vooraleer de definitieve beslissing valt. Sturen is beter dan bijsturen.

Hoe word je als particulier klant?

Ben je als particuliere bouwer overtuigd van de kwaliteit van onze diensten? Spreek er je aannemer of architect op aan en vraag hen om voor de service van Daerden te kiezen. Wij werken samen met een 50-tal bouwhandelaren in de omtrek, maar ook in Namen en Luik.

De bouwhandel van je keuze maakt een offerte voor onze welfsels en factureert nadien. Je aannemer of architect bezorgt ons eerst de bouwplannen en wij zorgen voor de berekeningen en de legplannen. Daar wordt niet voor gefactureerd. De bouwhandel komt de welfsels of prefabelementen ophalen en levert ze volgens afspraak voor plaatsing op de werf.

Tussen het aanleveren van de plannen en het laden van de welfsels of prefabelementen zitten doorgaans twee tot drie werkdagen. Deze uitzonderlijk korte wachttijd en de ruime voorraad (50.000 vierkante meter, alle lengtes en formaten zijn uit voorraad leverbaar) maken van Daerden een absoluut betrouwbare partner.

Hoe word je als professioneel klant?

Bouwpromoteren, overheden of semi-publieke opdrachtgevers laten de keuze inzake welfsels vaak over aan de uitvoerende aannemer.

Aannemers en bouwheren van grotere bouwwerken worden volgens hun specifieke wensen bediend. De aannemer of architect bezorgt ons de bouwplannen en wij zorgen voor de berekeningen en de legplannen. Afhankelijk van de omvang van het order, kunnen we een levertijd garanderen – tussen het bezorgen van de bouwplannen en het laden van de producten – van twee tot drie werkdagen. Indien nodig past Daerden het productieschema aan om grote reeksen tijdig te leveren.

Alle vragen in verband met maatwerk voor welfsels, predallen of prefab kunnen we inwilligen.

Faciliteiten

In ons tekenbureau maken bouwkundig tekenaars legplannen waarop duidelijk staat aangegeven hoe de welfsels moeten worden geplaatst. Ons studiebureau maakt rekennota’s en stabiliteitsstudies voor welfsels én indien nodig voor prefabelementen. Ze zijn extra rechterhanden voor bouwheren en architecten. Wij zorgen ervoor dat je bestelling volgens afspraak wordt geproduceerd en met maximale dienstverlening wordt geleverd.

Daerden is de enige welfselproducent die naast welfsels en predallen ook prefabelementen – zowel standaard als maatwerk – maakt. Deze unieke combinatie biedt bouwheren en aannemers de zekerheid dat veel van de concrete problemen die bij uitvoerend bouwwerk komen kijken, door één en dezelfde partij deskundig kunnen worden opgelost. Ook voor het maatwerk in prefabelementen kan ons studiebureau ingeschakeld worden om elke concrete vraag te vertalen in een ontwerp.

De gecombineerde vraag naar welfsels en prefabelementen en zelfs wapeningskorven op maat komt steeds vaker voor. Door toenemende specialisatie en uitbesteding verdwijnt er steeds meer kennis op de bouwwerven. Die kennis en flexibiliteit heeft Daerden te allen tijde in huis.

Erkenningen

Daerden staat al meer dan 50 jaar synoniem voor kwaliteit. Dat bevestigen de behaalde erkenningen (BENOR, KOMO, CE). Betaalbare kwaliteit bovendien, gekoppeld aan een uitstekende service en een hoge flexibiliteit.

Het BENOR-merk is eigendom van het Belgisch Bureau voor Normalisatie en valt onder de bevoegdheid van de federale minister voor economie. Het BENOR-merk geeft aan dat een product in overeenstemming is met de geldende referentiespecificaties en toepassingsreglementen. Of met andere woorden, dat het product in overeenstemming is met de regels van goed vakmanschap. Een BENOR-betonproduct draagt het BENOR-logo, het vergunningsnummer van de fabrikant en de productiedatum.

KOMO is een collectief keurmerk dat in de Nederlandse bouw gebruikt wordt, zowel in burgerlijke en utiliteitsbouw als in grond-, weg- en waterbouw. De Stichting KOMO beheert de verschillende keurmerken. De afkorting KOMO betekende oorspronkelijk Keuring en Onderzoek van Materialen voor Openbare werken maar het toepassingsveld is intussen veel ruimer. KOMO-certificaathouders mogen het KOMO-keurmerk aanbrengen als hun product, proces of dienst voldoet aan de kwaliteitseisen.

De CE-markering is geen keurmerk. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat hierbij voor Conformité Européenne,. Het doel van de CE-markering is de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.